Holtmarkas Naijo har kull med disse tispene

Tk Banjo valp etter JW Tinka

Skålgropens Enja                 2013        Eier Jan E Lien

Aila                                    2013        Eier Bjørn Sandbekkbråten

Jw  Tinka                            2013        Eier  Terje Korsmo

Blakkmarkas Kaijsa               2013        Eier Morten Bøhm

Mira 2                                2013        Eier Morten Skjølås

Klingagårdens Bassy            2014        Eier Jan W Martinsen

Skåntorpgårdens Frida         2015        Eier J K Solbrekke/O J Henriksen

Slagstigens Sara                  2015        Eier Helge Andersen

Nattslagets Kiara                 2015        Eier Bengt Helgesson  Svergie  

Skåntorpgårdens Frida        2015/16    Eier Henriksen/Solbrekke

Silverkalans Cita                 2018         Eier Matthias Wiktorsson

Grenbackens Era                 2019        Eier Niklas og Camilla Persson