29. nov, 2017

Hg Ante

Hg Ante og Einar debuterte begge i dag på jaktprøve i Romerike Hhk.HG Ante jaget inn en flott 1 pr rådyr,Ante er etter Slagstigens Sara og Naijo.En flott hannhund med Ck på utstilling og som også burde være en intressant avelshanne.

Hg Ante startet også i Hedemark Hhk med 1 rå som resultat