Jeg bygde en nye hundegård for 2 hunder under tak sammtidig som jeg bygde garasje i 2012,her har jeg brukt elementer,inngangsluker og dører fra KK-innport.