Felix etter Skåntorpgårdens Frida og Naijo
Exelent og Bim på 1 utstilling,7x1 rå på 4 jaktprøver høsten 2016